1bz

BIZ GO CENTER CO.,LTD.

บริษัทเรามีนโยบายและมุมมองวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นพัฒนาบริการอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะเรื่องของการบริการและทำงาน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด รวดเร็ว รับทำบัญชีครบวงจร เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีและบริหารงานงบการเงินของท่านให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การบัญชี,ประมวลรัษฎากร และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ด้วยทีมงานคุณภาพ ราคายุติธรรม บริการด้วยความจริงใจใส่ใจผลงานด้วยคุณภาพ ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง เพื่อให้ท่านไม่ต้องกังวลกับการถูกประเมินภาษีอากรจากการบันทึกบัญชีและการยื่นภาษีที่ไม่ถูกต้อง

WHO  WE ARE

เราคือที่ปรึกษาธุรกิจของคุณ แตกต่างด้วยบริการทางธุรกิจที่พร้อมและสะดวกที่สุดสำหรับผู้ประกอบการ ด้วยการรวม Business Solution ทุกอย่างไว้ในที่เดียว (One-Stop Service) ไม่ว่าจะเป็นบริการที่ปรึกษา สำหรับผู้เริ่มทำธุรกิจใหม่ รับเขียนแผนธุรกิจ รับเขียนแผนการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริการ ออกแบบเทคโนโลยีและไอที เพื่อธุรกิจ

7 ขั้นตอน จดทะเบียนบริษัท ฉบับเข้าใจง่าย !!