บริการตรวจสอบบัญชี

ทำไมถึงต้องทำการตรวจสอบบัญชี?

ตรวจสอบบัญชี / งบการเงิน โดยทีมงาน “ผู้ตรวจสอบบัญชี” รับอนุญาต (CPA) ที่ได้มาตรฐาน โดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี ที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี ที่กิจการใช้รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี

ขอบเขตงานบริการ ตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต (CPA)

ให้คำปรึกษาและแนะนำจุดบกพร่องที่ตรวจพบ

จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน

ขั้นตอนการรับบริการตรวจสอบบัญชี

ติดต่อเจ้าหน้าที่

โทร : 095-632-9187
Line ID : bizgocenter
E-mail : bizgocenter@gmail.com
เพื่อรับข้อมูลบริการ

เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล

เจ้าหน้าที่ทำการให้รายละเอียดของเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ และข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้

ขอเอกสาร

ทีมงานขอไฟล์ บิลใบเสร็จ เพื่อทำการลงบัญชี

ส่งไฟล์ประจำเดือน

ทีมงานทำการส่งไฟล์และเอกสารสำเนาทั้งหมด

อัตราค่าดำเนินการ

ปิดงบเปล่า

ตรวจสอบบัญชี
(ราคาขึ้นอยู่กับความเสี่ยง และจำนวนรายได้ของกิจการ)

ช่องทางการติดต่อ

Phone

095-632-9187 / 086-845-5266

Line

Line ID : @bizgocenter

Facebook

BIZ GO CENTER

Email

bizgocenter@gmail.com