เปลี่ยนแปลงบริษัท

One Stop Service เสร็จสิ้นในที่เดียว แบบ VIP

ลูกค้าเตรียมแค่สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนาม
ที่เหลือทีมงานดำเนินการให้ทั้งหมด

ลูกค้าเพียงแค่เตรียม
สำเนาบัตรประชาชน ของกรรมการที่มีอำนาจลงนาม

ทีมงานจัดส่งเอกสารเพื่อให้ลูกค้าเซ็น

ขั้นตอนการรับบริการเปลี่ยนแปลงบริษัท

ติดต่อเจ้าหน้าที่

โทร : 095-632-9187
โทร : 086-845-5266
Line ID : @bizgocenter
E-mail : bizgocenter@gmail.com
เพื่อรับข้อมูลบริการ

อัตราค่าดำเนินการ

รูปแบบ VIP

รูปแบบ VIP PLUS

***การชำระเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น***

ตัวอย่างเอกสารจดทะเบียนลูกค้า

หมายเหตุ

– ราคาค่าบริการยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
– ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในเรียกคืนค่าดำเนินการกรณีไม่ต้องการยื่นแล้ว 
แต่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ยืน หรือสามารถเลือกยื่นได้ตามช่วงเวลาที่สะดวกโดยไม่มีกำหนด

ช่องทางการติดต่อ

Phone

095-632-9187 / 086-845-5266

Line

Line ID : @bizgocenter

Facebook

BIZ GO CENTER

Email

bizgocenter@gmail.com